Det här har vi uträttat

Här hittar du våra verksamhetsberättelser (VB) vilka beskriver vad vi gjort under de senaste verksamhetsåren. Här finns också våra kongressprotokoll som ligger till grund för den verksamhet som Riksförbundet HjärtLung bedriver. 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Effektrapporter 

Varje år gör vi en effektrapport vilken vi skickar in till Giva Sverige där vi är medlemmar.

Kongressprotokoll

Förbundskongressen äger rum vart tredje år.