Det här har vi uträttat

Här hittar du våra verksamhetsberättelser (VB) vilka beskriver vad vi gjort under de senaste verksamhetsåren. Här finns också våra kongressprotokoll som ligger till grund för den verksamhet som Riksförbundet HjärtLung bedriver.