Förbundsstyrelsen

Här är kontaktuppgifter till vår förbundsstyrelse vald 2022-2025 samt en kort presentation av våra ledamöter. Arbetsutskottet AU består av förbundsordförande och förste och andre vice ordföranden.

Anders Åkesson

Förbundsordförande
Malmö 070-517 32 86 E-post till Anders Åkesson
Visa mer

Arbetslivet
Senior rådgivare för Rud Pedersen inom hälso- och sjukvård. Arbetar även som sjuksköterska. Arbetat främst inom neurologi, medicin, geriatriska, psykiatriska och flyktingmedicinska enheter.

Regionråd i region Skåne 2006 till oktober 2018. Hade som regionråd ett politiskt ansvar för främst hälso- och sjukvård. Var första 8 åren i styre med en moderatledd regionstyrelse och sista fyra åren i styre med en socialdemokratiskt ledd regionstyrelse.

Föreningsuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung
Förbundsordförande 2022-2025.

Annan erfarenhet inom civilsamhället
Flertal tidigare uppdrag inom civilsamhället. Med i framtagandet av överenskommelsen mellan idéburen sektor i Skåne och region Skåne. Medlem i Amnesty och Miljöpartiet.

Övriga aktuella styrelseuppdrag
För närvarande ledamot i styrelsen för:

 • Fontänhuset i Malmö,
 • Leading Health Care,
 • Moomsteatern i Malmö,
 • Nätverket för idéburen sektor i Skåne,
 • Rädda Barnen i Syd.

Jörgen Warberg

Förste vice ordförande
Öckerö 070-333 13 10 E-post till Jörgen Warberg
Visa mer

Arbetslivet
47 år som Fastighetsmäklare.

Föreningsuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung
Förste vice ordförande i Förbundsstyrelsen sedan 2019. Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Öckerö, ledamot i Riksförbundet HjärtLung Västra Götalands Län.

Annan erfarenhet inom civilsamhället
Lions Club, Rotary, BNI och Arena Göteborg.

Övriga aktuella styrelseuppdrag
I egna företag samt som revisor i Mäklarsamfundet Västsvenska kretsen.

Anna-Marta Roos Näslund

Andre vice ordförande
Östersund 070-692 25 25 E-post till Anna-Marta Roos Näslund
Visa mer

Arbetslivet

Har under hela min yrkesverksamma karriär arbetat med ekonomi. Är civilekonom och har arbetat på Skatteverket, Västra Fögderiet Jämtland, skolkontoret i dåvarande Brunflo Kommun, ekonom på privata företag, auktoriserad redovisningskonsult hos Revisorshuset AB, Grant Thornton AB och som egen företagare vilket jag fortfarande är yrkesverksam som.

Föreningsuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung
Andre vice ordföranden i förbundsstyrelsen samt AU sedan 2019, kassör i Riksförbundet HjärtLung Jämtlands län och revisor i Riksförbundet HjärtLung Östersund.

Annan erfarenhet inom civilsamhället
Undervisning inom Komvux i företagsekonomi, hos Röda Korset som ledare i något som heter ”Blå Ateljén” där vi syr och lagar inlämnade kläder tillsammans med arbetslösa samt invandrarkvinnor som ska träna svenska språket. Ledare för olika barngrupper i Friluftsfrämjandets regi.

Marianne Kjellquist

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Mariestad 070-552 20 43 E-post till Marianne Kjellquist
Visa mer

Arbetslivet
Arbetat med redovisning i statlig myndighet.

Föreningsuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung
Ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen från 2022, innan dess ersättare sedan 2019. Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Norra Skaraborg, revisor i Riksförbundet HjärtLung Västra Götalands län.

Annan erfarenhet inom civilsamhället
Politiska uppdrag, ledamot i en lokal FN-förening.

Övriga aktuella styrelseuppdrag
Vice ordförande i Funktionsrätt Skaraborg.

Mikael Nissen

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Kristianstad 070-580 12 21 E-post till Mikael Nissen
Visa mer

Arbetslivet
Bakgrund som officer och systemutvecklare inom flygvapnet. Efter avslutad karriär inom flygvapnet som överstelöjtnant har jag verkat som chef, strateg och IT-projektledare i Region Skåne.

Föreningsuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung
Ledamot förbundsstyrelsen sedan 2014 som ersättare och sen 2016 som ledamot. Ordförande, sekreterare, aktivitetsledare och EVO-hjärta i Riksförbundet HjärtLung Kristianstad. Huvudinstruktör HLR, Hälsocoach och Registercoach. Tidigare ledamot och EVO-hjärta i Riksförbundet HjärtLung Skåne län.

Annan erfarenhet inom civilsamhället
Driver eget företag inom utbildning, IT och ekonomi. Verkar inom flera ideella föreningar och styrelser samt en stiftelse med stort kapital.

Övriga aktuella styrelseuppdrag
Ledamot i en överförmyndarnämnd, övervakningsnämnd och byggnadsnämnd samt nämndeman.

Kerstin Haglö

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Karlskrona 070-276 22 96 E-post till Kerstin Haglö
Visa mer

Arbetslivet
Arbetat inom psykiatrin i 20 år och gruppboende för alzheimer i 10 år. Även varit förtroendevald kommunpolitiker och ledamot i riksdagen.

Föreningsuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung
Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2019. Ordförande samt ersättare EVO lunga i Riksförbundet HjärtLung Blekinge län.

Annan erfarenhet inom civilsamhället
Har varit aktiv i många ideella föreningar och organisationer som ordförande och projektledare. Lokalt och i länet, inom politiska-, idrotts-, samfällighets-, barn- och ungdomsföreningar. Drivit projekt internationellt och utbildat barn- och ungdomsledare. Idag aktiv inom Handbollsförening
HIF Karlskrona som volontär.

Övriga aktuella styrelseuppdrag
Ordförande i Marinens Musikkårs Vänner.

Maud Molander

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Lidingö 070-650 54 60 E-post till Maud Molander
Visa mer

Arbetslivet
Varit gymnasielärare i historia, samhällskunskap och geografi i 30 år. Forskarutbildning i historia. Utredare vid Lärarnas Riksförbund i 11 år. Är nu pensionär.

Föreningsuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung
Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2019. Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Sollentuna, representerar riksförbundet som ledamot i styrelsen för Livet som Gåva samt i Funktionsrättsbyråns referensgrupp.

Annan erfarenhet inom civilsamhället
Deltagit i körverksamhet sedan jag var 14 år gammal. Fackliga uppdrag inom Lärarnas Riksförbund sedan 1970-talet. Under hela 1990-talet var jag kommunombud i Lärarnas Riksförbund i Lidingö och företrädde medlemmarna i löneförhandlingar och deltog i möten med skolstyrelsen
och företrädde medlemmarna i olika kommunala sammanhang. Under tiden på LR var jag ordförande i Saco-föreningen.

Övriga aktuella styrelseuppdrag
Ordförande i Lärarnas Riksförbunds seniorförening, ledamot i tre andra föreningar som sekreterare, revisor och ordinarie ledamot.

Sture Olsson

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Umeå 070-384 95 75 E-post till Sture Olsson
Visa mer

Arbetslivet
Butikschef inom KF, resande säljare i 45 år, konsulent, distriktschef, regionchef och egen företagare.

Föreningsuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung
Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2019. Tidigare ordförande i Riksförbundet HjärtLung Västerbottens län och i lokalföreningen i Umeå.

Annan erfarenhet inom civilsamhället
Har varit ordförande i Kålaboda VVO i 50 år. Sekreterare och ordförande i Säljarnas Riksförbund avdelning Nord.

Övriga aktuella styrelseuppdrag
Valberedning i Brf. Pergolan/Fas.

Karin Thalén

Ordinarie ledamot förbundsstyrelsen
Uppsala 070-682 28 28 E-post till Karin Thalén
Visa mer

Arbetslivet
Jag har arbetat inom sjukvård och omsorg hela mitt yrkesliv. Som undersköterska och sjuksköterska. Utredare på Landstingets kansli i Uppsala. I drygt 20 år har jag haft olika chefsbefattningar både som sjukhuschef, förvaltningschef och VD inom vård och omsorg. Mellan 2016-2023 har jag varit sjukhusdirektör vid Stockholms Sjukhem som har tre sjukhuskliniker och äldreomsorg.

Föreningsuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung
Medlem. Ledamot i förbundsstyrelsen 2022-2025. Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Uppsala län.

Annan erfarenhet inom civilsamhället
Varit ordförande i Ungdomsutskottet i Uppsala KFUM Badminton och ordförande i Storvreta Hem och Skolaförening. Även varit styrelsemedlem i Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Övriga aktuella styrelseuppdrag

 • Vice ordförande i Uppsala Akademiska Kammarkör,
 • Vice ordförande i Famna, Riksorganisation.
 • Aktiv inom politiken i Region Uppsala och Uppsala kommun (C).

Lisbeth Eriksson

Ersättare i förbundsstyrelsen
Boden 070-678 67 98 E-post till Lisbeth Eriksson
Visa mer

Arbetslivet
Sjukgymnast inom hjärt- och lungområdet, psykiatri och ortopedi. Startat och lett olika projekt inom vården. Projekt- och handledare för ”Bättre vård i livets slutskede”/Palliativ vård i Norrbottens län. Utvecklingstjänst inom sjukgymnastik vid Sunderby sjukhus. Fackligt ombud. Filosofie doktor i sjukgymnastik. Föreläsare vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska universitet. Egen företagare inom E-hälsa. Nu pensionär.

Föreningsuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung
Ledamot i förbundsstyrelsen 2022-2025. Hälsocoach i Riksförbundet HjärtLung Boden och även på läns- och riksnivå. Medverkat i Tillsammans.se/telefonfika. Ledamot i Riksförbundet HjärtLung Boden.

Annan erfarenhet inom civilsamhället
Medlem i Röda Korset, Försvarsutbildarna, Friluftsfrämjandet lokalt och central arbetsgrupp i Allemansrätt och Miljö. Medförfattare i boken E-Hälsa. Bodens Internationella kör, varit ordförande i blandad kör.

Övriga aktuella styrelseuppdrag
Frivilligledare för ”KvinnoBoden” i Röda Korset Bodenkretsen.

Gudrun Eliasson

Ersättare i förbundsstyrelsen
Lycksele 070-615 69 40 E-post till Gudrun Eliasson
Visa mer

Arbetslivet
Sekreterare och löneadministration i ICA-koncernen i 7 år. Revisionsbyrå 5 år. Bank 26 år, olika ledarroller, samt projektuppdrag. Nu pensionär.

Föreningsuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung
Ersättare i förbundsstyrelsen 2022-2025. Revisorsersättare i förbundsstyrelsen sedan 2019. Kassör i Riksförbundet HjärtLung Västerbottens län och kassör Riksförbundet HjärtLung Lycksele.

Övriga aktuella styrelseuppdrag

 • SPF Seniorerna Jämtlands län,
 • Östersunds Orkesterförening,
 • Kvinnliga Föreningen Gamla Östersund,
 • Friluftsfrämjandet Frösö lokalförening.

Rolf Petterson

Ersättare i förbundsstyrelse
Helsingborg 070-594 42 47 E-post till Rolf Petterson
Visa mer

Arbetslivet
Har jobbat 33 år inom Sparbanksrörelsen med olika uppgifter som redovisning, bankkassa, intendentur med inköp, banksäkerhet, lokal- och fastighetsförvaltning samt administration. Sju år i fastighetsbolag med förvaltning.

Föreningsuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung
Ersättare i förbundsstyrelsen 2022-2025. Ordförande, EVO/SO och motionsledare i Riksförbundet HjärtLung Helsingborg. Vice ordförande i Riksförbundet HjärtLung Skåne län, vald som EVO hjärta 2019 i länet.

Annan erfarenhet inom civilsamhället
Har varit scout i 50 år från vargunge till ordförande. Har även varit kassör i många år.

Leif Altmann

Ersättare i förbundsstyrelsen
Halmstad 070-382 61 16 E-post till Leif Altmann
Visa mer

Arbetslivet

Jobbat i många år inom hotell och restaurang för att senare byta inriktning till omvårdnad inom psykiatrin.

Föreningsuppdrag inom Riksförbundet HjärtLung
Ersättare i förbundsstyrelsen 2022-2025. Under 2018-2020 var jag ordförande i Riksförbundet HjärtLung Halmstad och har varit ordförande i Riksförbundet HjärtLung Hallands län. Aktiv som HLR-instruktör i länsföreningen.

Annan erfarenhet inom civilsamhället
Varit med i ett par olika idrottsföreningar som både skytte och fotboll. Samt även varit med i kyrkogårdsnämnden och platsordförande i fackföreningen inom hotell och restaurang.