Riksförbundet HjärtLungs historia

Riksförbundet HjärtLung har verkat i Sverige i över 80 år. Solidaritet och omtanke om patienter har präglat förbundet från begynnelsen. 

När De lungsjukas riksförbund bildades den 15 juli 1939 så låg vårt fokus på att bekämpa tbc och att stötta de drabbade.

Vi engagerade oss efter hand för hjärtsjukdom, den icke smittsamma sjukdom som ännu skördar flest liv.

Därefter breddade vi vårt uppdrag till att omfatta KOL och andra kroniska och långvariga lungsjukdomar.

Sedan 2019 finns vi också till för personer med kärlsjukdom.

På olika sätt verkar vi  tillsammans i hela landet för att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Några viktiga historiska årtal för oss:

1901 - Sanatoriet Österåsen utanför Sollefteå invigs. För att få en dräglig situation bildade patienterna kamratgrupper, efterhand utvecklades lokala föreningar. 

Status nr 1 19381938 - Det första numret ges ut av medlemstidningen Status - Ett organ för de lungsjukas eftervårdskommitté.

1939 - Den 15 juli bildades - De lungsjukas riksförbund.

1943 - Då presenterar förbundet sin första stora undersökning om levnadsförhållandena för personer med lungsjukdom. Rapporten visade på stora problem för de med lungsjukdom, som utanförskap och dålig ekonomi.

1961 - Kongressen beslutade att ansluta personer med hjärtsjukdom till förbundet.

2016 - På Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds 36:e ordinarie kongress antog man Riksförbundet HjärtLung som nytt namn för förbundet.

2018 - Riksförbundet HjärtLung har närmare 37 000 medlemmar i 148 föreningar som bildar opinion, genomför motionsaktiviteter, stöder forskning, informerar och erbjuder social gemenskap och stöd.

2019 - Kärlsjukdom införs som ny diagnos att fokusera på i vårt arbete. Kongressen beslutar att ansluta personer med kärlsjukdom till förbundet. År 2019 firade vi vårt 80 årsjubileum. 

Fördjupning