Riksförbundet HjärtLungs historia

De lungsjukas riksförbund bildades i Stockholm den 15 juli 1939. Sedan dess har riksförbundet och dess medlemmar arbetat för att de människor med lungsjukdom och de med hjärtsjukdom ska få tillgång till bästa möjliga vård, oavsett var i landet hen bor.

Några viktiga årtal:

1901

Invigs sanatoriet Österåsen utanför Sollefteå. För att få en dräglig situation bildade patienterna kamratgrupper och efterhand utvecklades lokala föreningar. 

1938

Det första numret ges ut av medlemstidningen Status - Organ för de lungsjukas eftervårdskommitté.

1939

I juli bildades - DE LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

1943

Presenterar förbundet sin första stora undersökning om levnadsförhållandena för människor med lungsjukdom. Den visade på stora problem, som utanförskap och dålig ekonomi, för de med lungsjukdom.

1961      

Kongressen beslutar att ansluta personer med hjärtsjukdom till förbundet.

2016

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds 36:e ordinarie kongress antar "Riksförbundet HjärtLung" som tilltalsnamn.

2018-2019

I dag har Riksförbundet HjärtLung närmare 37 000 medlemmar i 148 föreningar som bildar opinion, genomför motionsaktiviteter, stöder forskning, informerar och erbjuder social gemenskap och stöd.

2019

Kärlsjukdom införs som ny diagnos att fokusera på i vårt arbete. Kongressen beslutar att ansluta personer med kärlsjukdom till förbundet.