Vår organisation

Riksförbundet HjärtLung är en demokratisk organisation där den enskilde medlemmen på olika sätt kan påverka sitt förbund och verksamheten.

Tillsammans arbetar vi med påverkansarbete, hjärt-lungräddning, livsstil och för gemenskap. Det arbetet sker på olika sätt i olika delar av vår patientorganisation, utifrån ändamålet i våra stadgar.

Under vårt ramverk hittar du våra stadgar, policyer och riktlinjer som samlar och vägleder oss i organisationen.