Skicka din faktura

Faktureringsadress:

Riksförbundet HjärtLung 
Kund-id: LKH1387 
FE 108 
105 69 STOCKHOLM

Kuvertet får endast innehålla en faktura och eventuella bilagor till fakturan.

Fakturan kan också skickas som en bifogad fil med e-post till:

Observera följande:

  • Ett e-postmeddelande kan endast innehålla en faktura.
  • Den bifogade filen måste ha filformatet PDF eller TIF.
  • Fakturaadressen enligt ovan, med LKH-nummer, ska alltid anges på fakturan. 
  • E-postmeddelandet får inte innehålla någon logga eller signatur. 
  • Det kommer ingen bekräftelse till er att fakturan gått igenom, men om den inte skulle gå fram får ni ett felmeddelande.

Organisationsnummer

Vårt organisationsnummer är 802000-6410