Det här vill vi

Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Vi vill öka kunskap om diagnoser för att förebygga hjärt-, kärl- och lungsjukdom och för att få en bättre hälsa vid hjärt-, kärl- och lungsjukdom. 

Vi vill stärka och informera personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom för att de ska ha kunskap och makt att fatta beslut om sin egen vård.

Vi är idag 35 000 medlemmar och vi arbetar för att bli ännu fler för att gemensamt ha en stark röst med egen erfarenhet när vi driver våra frågor.

Vår vision

Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Vår vision är en ledstjärna för alla som oavsett organisatorisk nivå är aktiva i Riksförbundet HjärtLung.

All verksamhet i organisationen såsom livsstilsaktiviteter, utbildningar, de forskningsprojekt vi stödjer, opinionsbildning och möten med medlemmar ska kunna kopplas till visionen.

Vid alla dessa tillfällen ska frågan Varför gör jag det här?  kunna besvaras med: För att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Vårt syfte

  • Vi finns till för personer med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och för deras närstående för att förebygga hjärt-, kärl- och lungsjukdom.
  • Vi ger råd och stöd i vardagen.
  • Vi är en stark opinionsbildare i samhällsdebatten.
  • Vi arbetar med förebyggande och främjande arbete för god hälsa, så att färre insjuknar i hjärt-, kärl- och lungsjukdom.