Det här vill vi

Riksförbundet HjärtLung genomsyras av grundtanken att alla människor har rätt att efter behov få bästa möjliga hälso- och sjukvård oavsett kön, ålder och var du bor.

Vår verksamhet

 • Vi är den starkaste opinionsbildande kraften kring hjärt- och lungsjukdom i Sverige.
 • Vi förebygger hjärt- och lungsjukdom. Vår föreningsverksamhet hjälper dig till en positiv livsstilsförändring i gemenskap med andra, bland annat fysisk aktivitet
 • Vi utbildar medlemmar och andra intresserade. Vi erbjuder föreläsningar, seminarier och studiecirklar, hur man räddar liv genom att förebygga hjärt- och lungsjukdom och hjärt- och lungräddning
 • Vi tar emot pengar via minnesgåvor och testamenten för att stärka vår föreningsverksamhet och till patientnära forskning
 • Vi stärker och informerar patienter med hjärt- och lungsjukdom för att du ska ha kunskap och makt att fatta beslut om din vård
 • För att skapa mesta möjliga kraft för våra medlemmars intressen är vi en del av den samlade funktionshinderrörelsen i Sverige och vi samarbetar med andra aktörer som har hjärt- och lungsjukas intressen främst:
 • Tillsammans med andra aktörer driver vi opinion för att hjärt- och lungsjukdomar får större del av samhällets och vårdens resurser
 • Tillsammans med andra aktörer samlar vi in pengar till forskning och medlemsverksamhet. 

Vår vision - Vi räddar liv

Vi – står för gemenskap och kamratskap

Vi finner styrka i samhörigheten i den lokala föreningen, länsföreningen och riksförbundet.

Räddar – är ett aktivt ord

Att rädda är något man gör, inte bara något man är eller något som händer. Det signalerar handlingskraft.

 • Att rädda liv sker praktiskt – genom hjälp till livsstilsförändring, gemenskap och kunskapsutbyte mellan medlemmar och hjärt-lungräddning.
 • Att rädda liv sker genom opinionsbildning – att påverka beslut och strukturer inom sjukvård och samhälle, där vi driver kraftfull opinion för en bättre vård för hjärt- och lungsjuka.

Liv – det vi gör är livsavgörande och ger livsglädje

Vår verksamhet kan bokstavligt talat utgöra skillnaden mellan liv och död.

 • Vi räddar liv genom att driva på så att KOL-patienter får tidig diagnos med hjälp av spirometriundersökningar.
 • Att hjälpa medlemmarna till livsstilsförändringar räddar liv.
 • Att genom opinionsbildning se till att alla hjärt- och lungsjuka får tillgång till tidig diagnos och den allra bästa vården räddar liv.
 • Våra kunskaper och erfarenheter räddar liv.
 • Vår gemenskap och stödverksamhet ger livsglädje till medlemmarna.

Våra värderingar

Kunskaps- och erfarenhetskälla

Vi ska vara en kunskaps- och erfarenhetskälla både för dig som medlem eller närstående och för vårdens personal, beslutsfattare och opinionsbildare.

 • Vi bistår alltid med vår kunskap och erfarenhet om hjärt- och lungsjukdom när den efterfrågas. Genom kunskap hjälper vi dig med hjärt- och lungsjukdom att fatta beslut kring livsstilsförändringar och vård.
 • Vi driver opinionsbildning och ger information. Vår kunskap kring hjärt- och lungsjukdomar räddar liv.
 • Vi bidrar med kunskap i vår brukarmedverkan i forskningen.

Gemenskap ger kraft

Vår gemenskap i föreningarna och förbundet ger kraft att påverka opinionen och att driva våra frågor. Vi hjälper varandra att genomföra positiva livsstilsförändringar. Gemenskap attraherar nya och fler medlemmar – det är roligt att vara aktiv i vår förening tillsammans med andra.

Handlingskraftig opinionsbildare

Vi visar vår handlingskraft genom att vara den starkaste opinionsbildande kraften kring hjärt- och lungsjukdom i Sverige.