Det här vill vi

Riksförbundet HjärtLung genomsyras av grundtanken att alla människor har rätt att efter behov få bästa möjliga hälso- och sjukvård oavsett kön, ålder och var du bor.

Vår verksamhet

 • Vi är den starkaste opinionsbildande kraften kring hjärt-, kärl- och lungsjukdom i Sverige.
 • Vi förebygger hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Vår föreningsverksamhet hjälper dig till en positiv livsstilsförändring i gemenskap med andra, bland annat fysisk aktivitet
 • Vi utbildar medlemmar och andra intresserade. Vi erbjuder föreläsningar, seminarier och studiecirklar, hur man räddar liv genom att förebygga hjärt-, kärl- och lungsjukdom och hjärt- och lungräddning
 • Vi tar emot pengar via minnesgåvor och testamenten för att stärka vår föreningsverksamhet och till patientnära forskning
 • Vi stärker och informerar patienter med hjärt-, kärl- och lungsjukdom för att du ska ha kunskap och makt att fatta beslut om din vård
 • För att skapa mesta möjliga kraft för våra medlemmars intressen är vi en del av den samlade funktionshinderrörelsen i Sverige och vi samarbetar med andra aktörer som har hjärt-, kärl- och lungsjukas intressen främst:
 • Tillsammans med andra aktörer driver vi opinion för att hjärt-, kärl- och lungsjukdom får större del av samhällets och vårdens resurser
 • Tillsammans med andra aktörer samlar vi in pengar till forskning och medlemsverksamhet. 

Vår vision

Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Våra värderingar

Kunskaps- och erfarenhetskälla

Vi ska vara en kunskaps- och erfarenhetskälla både för dig som medlem eller närstående och för vårdens personal, beslutsfattare och opinionsbildare.

 • Vi bistår alltid med vår kunskap och erfarenhet om hjärt-, kärl- och lungsjukdom när den efterfrågas. Genom kunskap hjälper vi dig med hjärt-, kärl- och lungsjukdom att fatta beslut kring livsstilsförändringar och vård.
 • Vi driver opinionsbildning och ger information. Vår kunskap kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar räddar liv.
 • Vi bidrar med kunskap i vår brukarmedverkan i forskningen.

Gemenskap ger kraft

Vår gemenskap i föreningarna och förbundet ger kraft att påverka opinionen och att driva våra frågor. Vi hjälper varandra att genomföra positiva livsstilsförändringar. Gemenskap attraherar nya och fler medlemmar – det är roligt att vara aktiv i vår förening tillsammans med andra.

Handlingskraftig opinionsbildare

Vi visar vår handlingskraft genom att vara den starkaste opinionsbildande kraften kring hjärt-, kärl- och lungsjukdom i Sverige.