Heléne Fritzon, Socialdemokraterna

Helen Fritzon Socialdemokraterna.png

Heléne Fritzon, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament.

socialdemokraterna_dragare.jpg

Sverige tar i sin cancerstrategi avstamp i EU:s cancerplan som förebild. Motsvarande strategi saknas inom hjärt/kärl-området. Vad är partiets politik när det gäller europeisk hjärt/kärl-hälsa?

– Vi driver på för flera förebyggande åtgärder i EU, eftersom hjärt- och kärlsjukdomar i stor utsträckning kan förebyggas. Exempelvis vill vi se tydligare märkning om hälsoeffekterna på produkter som leder till hjärt- och kärlsjukdomar, som alkohol och tobak men också mat. Vi försvarar det svenska Systembolagets monopol som vi inte vill ska avregleras av EU genom att öppna upp för gårdsförsäljning. Vi vill också att forskningen kring hjärt- och kärlsjukdomar ska fortsätta utvecklas så att vi bättre kan styra EU:s folkhälsopolitisk mot åtgärder som har tydlig effekt.

Dålig luftkvalitet har en negativ inverkan på vår livskvalitet och hälsa. Vad är partiets EU-politik när det gäller att minska luftföroreningarnas miljö- och hälsokonsekvenser?

– Vi har tydligt drivit på för ett skärpt luftkvalitetsdirektiv i linje med Världshälsoorganisationens riktlinjer, och vi har också drivit igenom skärpta krav på att minska föroreningarna i en rad sektorer. Nu ska det genomföras i alla EU:s medlemsländer till 2030 och det kommer få stor effekt på folkhälsan.

Bör EU ta ett större ansvar i hälso- och sjukvårdsfrågor?

– Vårt partis utgångspunkt är att vi ska ha en stark samordning i gränsöverskridande utmaningar som bara kan lösas gemensamt, såsom vi gjorde under Covid-19 pandemin. Den nya läkemedelslagstiftningen är ett utmärkt exempel där vi använder EU:s fulla kraft för att förändra så att läkemedelsmarknaden verkligen tjänar det gemensammas bästa och garanterar att vi har tillgång till de mediciner vi behöver. Däremot tycker vi inte EU ska lagstifta om sjukvårdsfrågor som är nationell kompetens och sköts bäst i Sverige så nära patienten som möjligt.

Avser ditt parti att förstärka lagstiftningen kring nya nikotinprodukter på EU-nivå, och i så fall hur?

– Det är viktigt att vi utvecklar EU:s lagstiftning om nya nikotinprodukter som exempelvis vapers, däremot är det viktigt för oss att Sverige fortsatt ska ha full bestämmanderätt över det svenska bruna och vita snuset.

EU:s har tagit fram en strategi för att underlätta för konsumenterna att välja hälsosamma livsmedel. Hur tänker ditt parti arbeta med frågan om märkning av livsmedel för att främja hälsan?

– Vi välkomnar EU:s nya strategi. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi kommer att driva på för att strategin genomförs under nästa mandatperiod. Vi vill ha ännu bättre information och ursprungsmärkning på alla livsmedel och särskilt på kött, och att det ska redovisas även när man äter på restaurang. Vi vill göra det obligatoriskt att vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen har skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige.

Läs fler enkät-svar!

Så svarar övriga partier!

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Mer om EU-valet

Viktiga hälsofrågor beslutas i EU

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.