Dags för val till EU-parlamentet

Den 7–9 juni går Europa till val. Sammanlagt ska 720 ledamöter röstas in i Europaparlamentet, 20 av dem är svenska.

Historiskt sett har valdeltagandet i Sverige varit lägre i de här valen än i riksdagsvalen.

Och det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.

EU stödjer och kompletterar

Hur sjukvården ska utformas mer i detalj bestäms fortfarande här hemma, medan EU:s roll är att komplettera och stödja medlemsstaternas arbete med att förbättra folkhälsan och minska hälsorelaterade orättvisor.

EU arbetar även med rekommendationer och olika typer av standarder för bland annat läkemedel och medicintekniska produkter.

Hälsoprogram med fyra mål

För några år sedan antog parlamentet ett hälsoprogram med fyra allmänna mål:

  • förbättra och främja hälsa inom EU,
  • skydda människor mot allvarliga gränsöverskridande hälsohot,
  • förbättra läkemedel, medicintekniska produkter och krisnödvändiga produkter,
  • stärka hälso- och sjukvårdssystemen genom att förbättra deras motståndskraft och resurseffektivitet.

Skapa ett 1177 på EU-nivå

En av de mest aktuella hälsofrågorna som man arbetar med på EU-nivå just nu handlar om ett slags europeiskt 1177.

Det skulle betyda att om du blir sjuk eller behöver någon typ av vård när du är i ett annat EU-land kan vårdpersonalen få tillgång till journaler och recept.

Partigrupperna avgör

Vilka hälsofrågor som EU ska fortsätta samarbeta kring och hur djupt det samarbetet ska gå avgörs dock av vilka partigrupper som får mest makt i EU-parlamentet.

För att det ska bli lättare för dig och alla andra medlemmar i Riksförbundet HjärtLung att hitta vilket parti som bäst speglar dina åsikter har vi ställt fem frågor till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater.

Vi frågar bland annat om luftkvalitet och om EU bör ta ett större ansvar i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Text: Elisabet Wahl

Så svarar alla partier!

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater.