Tomas Tobé, Moderaterna

Tomas Tobe Moderaterna_puff.jpg

Tomas Tobé, Group of the European People's Party (Christian Democrats)

moderaterna_dragare.jpg

Sverige tar i sin cancerstrategi avstamp i EU:s cancerplan som förebild. Motsvarande strategi saknas inom hjärt/kärl-området. Vad är partiets politik när det gäller europeisk hjärt/kärl-hälsa?

– Hjärt- och kärlhälsa är en prioriterad fråga för Moderaterna och vår partigrupp EPP. Vi har och kommer att fortsätta att arbeta för en integrerad strategi på detta område, baserad på forskning.

Dålig luftkvalitet har en negativ inverkan på vår livskvalitet och hälsa. Vad är partiets EU-politik när det gäller att minska luftföroreningarnas miljö- och hälsokonsekvenser?

– Moderaterna i Europaparlamentet röstade nyligen för att skärpa kraven för att få ned förorenande utsläpp inom EU. Att fortsätta arbeta för ren och fräsch luft kommer att vara en prioriterad fråga för oss.

Bör EU ta ett större ansvar i hälso- och sjukvårdsfrågor?

– EU har en viktig roll att spela inom folkhälsan, det såg vi inte minst under pandemin. Lösningar på EU-nivå bör fokusera på stärkt samarbete mellan medlemsländerna och att etablera fler forum för att utbyta goda erfarenheter. Många av EU:s produktregleringar har, och måste också ha, en tydlig hälsoaspekt. Däremot är det viktigt att organisationen av sjukvården förblir en fråga för de enskilda medlemsländerna.

Avser ditt parti att förstärka lagstiftningen kring nya nikotinprodukter på EU-nivå, och i så fall hur?

– Moderaterna vill göra mer för att få ned rökningen och den tobaksrelaterade dödligheten i Europa. Då är alternativa sätt att konsumera nikotin viktigt. Snus är ingen hälsoprodukt, men betydligt bättre ur folkhälsoperspektiv än rökning. Därför står vi upp för snuset och det så kallade vita snuset.

EU har tagit fram en strategi för att underlätta för konsumenterna att välja hälsosamma livsmedel. Hur tänker ditt parti arbeta med frågan om märkning av livsmedel för att främja hälsan?

– För Moderaterna är det viktigt att konsumenter har möjlighet att hålla sig väl informerade. Samtidigt vill vi värna existerande system, som till exempel den svenska nyckelhålsmärkningen.

Läs fler enkät-svar!

Så svarar övriga partier!

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Mer om EU-valet

Viktiga hälsofrågor beslutas i EU

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.