Emma Wiesner, Centerpartiet

Emma W Centern.jpg

Emma Wiesner, Renew Europe Group.

Centern_drab.png

Sverige tar i sin cancerstrategi avstamp i EU:s cancerplan som förebild. Motsvarande strategi saknas inom hjärt/kärl-området. Vad är partiets politik när det gäller europeisk hjärt-kärl-hälsa?

– Vi ser gärna ett förstärkt samarbete om forskning, behandling och läkemedelsutveckling på området men de viktigaste insatserna beslutas av riksdag och regioner. Det handlar främst om att sjukvården ska jobba mer med förebyggande insatser såsom återkommande hälsosamtal med 40-, 50- och 60-åringar och stärkt hälsokompetens i socioekonomiskt utsatta områden. Även här vill vi jobba för ett förstärkt erfarenhetsutbyte inom EU.

Dålig luftkvalitet har en negativ inverkan på vår livskvalitet och hälsa. Vad är partiets EU-politik när det gäller att minska luftföroreningarnas miljö- och hälsokonsekvenser?

– Centerpartiet har varit aktiva i arbetet med revideringen av EU:s luftkvalitetsdirektiv, för bättre luftkvalitet i hela EU, och står bakom den uppgörelse som gjorts. Vi tror det kommer leda till mer gemensamma regler och välkomnar att varje land ska ta fram sin egen handlingsplan för att förbättra luftkvalitén.

Bör EU ta ett större ansvar i hälso- och sjukvårdsfrågor?

– Det är bra att EU kan spela en större roll i gränsöverskridande hälsofrågor, såsom pandemihantering och förebyggande arbete för hälsokriser. Men det ska fortsatt vara EU-länderna själva som beslutar hur man organiserar sin hälso-och sjukvård på det mest effektiva och tillgängliga sättet.

Avser ditt parti att förstärka lagstiftningen kring nya nikotinprodukter på EU-nivå, och i så fall hur?

– Centerpartiet är öppna för att i en revidering av tobaksdirektivet också titta på en europeisk gemensam hantering av nya nikotinprodukter. Förstärkta insatser för att minska skadeverkningarna av tobak och nikotin är den viktigaste folkhälsofrågan på EU-nivå.

EU har tagit fram en strategi för att underlätta för konsumenterna att välja hälsosamma livsmedel.

Hur tänker ditt parti arbeta med frågan om märkning av livsmedel för att främja hälsan?

– Alla frivilliga märkningar som kan underlätta för konsumenter att göra medvetna val välkomnas av Centerpartiet. Vi tycker också att det att det är bra med frivillig märkning som informerar hur maten är producerad. Obligatorisk ursprungsmärkning anser vi bör omfatta all mat som har kött som huvudingrediens samt alla mejeriprodukter. Centerpartiet vill att märkningen ”bäst före” ändras till ”minst hållbar till” i hela EU, för att understryka att livsmedlet ofta håller en tid efter att datumet passerats. De datumgränser som sätts för livsmedel bör också ses över, så att de inte sätts orimligt kort i förhållande till livsmedlets hållbarhet. Vi är mer skeptiska när det kommer till lagstiftning som nutriscore och liknande, som ska märka hur nyttiga olika livsmedel är.

Läs fler enkät-svar!

Så svarar övriga partier!

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Fem frågor med fokus på hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Mer om EU-valet

Viktiga hälsofrågor beslutas i EU

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.