Partiernas svar om sjukvården!

Söndagen den 9 juni röstar Sverige fram 21 ledamöter till Europaparlamentet. Vi har tillsammans med Hjärt-Lungfonden ställt fem frågor om hälso- och sjukvården till de åtta riksdagspartiernas toppkandidater. 

Frågorna handlar till exempel om:

  • behovet av en EU-strategi för hjärt-kärl-sjukdomar,
  • arbetet mot luftföroreningar
  • lagstiftningen kring nikotinprodukter.

Läs om EU-valet

Viktiga hälsofrågor beslutas i EU

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.

Det kanske är lätt att tänka att det som bestäms i Bryssel och Strasbourg inte berör oss i Sverige. Men det stämmer inte, för även när det gäller hälsofrågor fattas det viktiga beslut i EU.