Medlemsvärvning

Hur får vi föreningen att växa och hur kan vi ta hand om våra nya medlemmar? Här ger vi tips och råd kring medlemsvärvning och medlemsvård. 

Hur ska vi värva medlemmar

En ny PowerPoint presentation om HjärtLung och varför man ska bli medlem har tagits fram. Denna kan alla förtroendevalda och föreningar ha med sig som stöd när man är ute och pratar om HjärtLung och sin förening och varför man ska bli medlem! Power Pointen kan laddas ned på en "sticka" (USB-minne) eller visas direkt härifrån:  

Power Point - Om HjärtLung, därför ska du bli medlem.

Här nedan finns det samlat en hel del tips och råd kring medlemsvärvning samt bra "argumentations-tips för medlemskap i HjärtLung" finns att läsa i Medlemsmodellen och i tips på medlemsvård.

Tips och råd medlemsvärvning

Medlemsmodellen innehåller åtta steg som förbättrar er förmåga att värva, aktivera och behålla medlemmar. Använd gärna materialet på möten, utbildningar och temadagar. Syftet är att främja samtal om hur ni kan engagera fler i er förening. Denna bok går att arbeta med tillsammans med ABF som en studiecirkel. 

Medlemsmodellen 

Värvningsvykort

Dela gärna ut våra fina värvningsvykort så mycket ni bara kan i samband med att ni är ute och berättar om föreningen eller står ute på gator och torg! När värvningsvykortet kommer in till förbundet, skickar vi värvningskuvertet (se nedan) till intressenten. Dessa vykort beställs frakt- och portofritt i förbundets webbutik.

Värvningskuvert

Våra tidigare informationskuvert blir nu "värvningskuvert" med nytt utseende och nytt koncept. Värvningskuvertet har två funktioner - Information på sjukhus/vårdcentraler och Värvning vid aktiviteter. Kuverten ska användas som tidigare; läggas ut i väntrum och dagrum på vårdcentraler och sjukhus men nu kan de också användas vid föreningens värvningsaktiviteter i samband med t.ex. Lungmånaden, Hjärtemånaden och andra lokala aktiviteter. 

Vi önskar få ut enhetlig information i hela landet och därför är dessa Värvningskuvert färdigpackade med utvald information och  medlemsansökan. Föreningar har möjlighet att stoppa i eget material i dessa om man önskar.

Materialet beställs gratis i vår webbshop:

Värvningsmaterial

Välkomna nya medlemmar

Välkomstpaket till intresseanmälda/blivande medlemmar

Riksförbundet skickar centralt ut "ett välkomst-paket" till alla intresseanmälda/ blivande medlemmar.  Vi vill ge alla blivande medlemmar samma budskap och information om HjärtLung och deras kommande medlemskap i en förening. Kuvertet som skickas innehåller ett välkomst- och informationsbrev från förbundsordförande samt foldern Vi räddar liv - vår värdegrund och ett ex av medlemstidningen Status.

Föreningarna bör och kan naturligtvis fortsätta att skicka sitt egna lokala välkomstmaterial t.ex. ett enkelt välkomstbrev från lokalföreningen, verksamhetsinformation, program och inbjudningar när medlem har betalt sin medlemsavgift. Välkomstpaketet kommer inte att gå att beställas då det skickas ut centralt.