Minnesblad för Föreningar

Riksförbundet har tagit fram minnesblad för föreningar att använda och skicka som tack för minnesgåva ställd till föreningen.

Riksförbundet har tagit fram 2 modeller av minnesblad, så kallade gåvomall, att använda sig av. Föreningarnas gåvoblad speglar riksförbundets centrala gåvoblad för igenkänning av organisationen.

Mallarna är i pdf-format och laddas ned. Fyll i all information efter fasta instruktioner. Lägg in föreningens logotype längst ned i mallen, rekommendation är att använda sig av den centrerade logotypen. 

Frågor

För mer information kontakta Ulrika Fridsell, ansvarig medlems- och föreningsvård.