Minnesblad för Föreningar

Riksförbundet har tagit fram minnesblad för föreningar att använda och skicka som tack för minnesgåva ställd till föreningen.

Riksförbundet har tagit fram två modeller av minnesblad att använda, så kallade gåvomallar. Föreningarnas gåvoblad speglar riksförbundets centrala gåvoblad för igenkänning av organisationen.

Mallarna är i pdf-format och laddas ned. Fyll i all information efter fasta instruktioner. Lägg in föreningens logotype längst ned i mallen, rekommendation är att använda sig av den centrerade logotypen. 

Frågor

För mer information kontakta Ulrika Fridsell, ansvarig medlems- och föreningsvård.