Forskning

Vi är en patientorganisation med mer än 80 års kunskap och erfarenhet. Vi vet hur vardagen ser ut för de många människor som lever med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Därför vill vi stödja forskning som förlänger livet och gör vardagen lättare efter diagnosen.

Våra prioriterade forskningsområden inom hjärt-, kärl- och lungsjukdom är:

  • Rehabilitering
  • Förebygga återfall och försämring
  • Egenvård
  • Livsstil
  • Mental hälsa
  • Mötet med vården

Ta hjälp av en forskningspartner!

Vi har utbildade forskningspartners, personer med hjärt- eller lungsjukdom som kan ge dig patientperspektivet redan under din forskning.

Vill du ta hjälp av en patient i ditt forskningsprojekt? Kontakta oss på info@hjart-lung.se

Forskarens högra hand

För tjugo år sedan genomgick han en bypass-operation och skrev en bok om upplevelsen. Nu är Stig Lodén forskningspartner i en studie av hur kognitiv beteendeterapi skulle kunna motverka depression hos hjärtsviktspatienter.

För tjugo år sedan genomgick han en bypass-operation och skrev en bok om upplevelsen. Nu är Stig Lodén forskningspartner i en studie av hur kognitiv beteendeterapi skulle kunna motverka depression hos hjärtsviktspatienter.