Beställ material som din patient kan ta med sig hem

Vi tar fram informationsmaterial som riktar sig till dina patienter och deras närstående. Broschyrerna innehåller information om diagnos, behandling och livsstil. Vi har också utvecklat checklistor som patienten kan ha till hands, till exempel i plånboken. Allt material är utvecklat i samarbete med dina kollegor i vården. 

Du som jobbar inom vården kan utan kostnad beställa broschyrer och checklistor att dela ut.

Du kan beställa samtliga produkter och mycket mer på webbshop.hjart-lung.se Skriv in produktens namn i sökfältet.

Broschyrer:

Checklistor och andra hjälpmedel:

Material på andra språk

Filmer om KOL 

Koll på KOL - Introduktion

Presentation av filmserien Koll på KOL. Serien visar på dina möjligheter att påverka din vardag genom de val du gör i vardagen.

 

Koll på KOL - Planering i vardagen

Det är viktigt att fortsätta med ett aktivt liv. Prioritera, planera och genomföra är ledord i vardagen när man har KOL. Lär dig mer om hur du kan ha en bra vardag.

 

Koll på KOL - Rörelse i vardagen

Alla rörelser du kan göra är bra rörelser. Starka benmuskler avlastar lungorna när du går i till exempel en trappa så att du blir mindre andfådd. Titta på filmen och få tips på enkla vardagsrörelser.

 

Koll på KOL - Andningsträning

Med god andningsteknik kan man öka sin fysiska förmåga och orka mer i vardagen. Därmed kan du få en bättre livskvalitet. Se hur du kan andningsträna.

 

Koll på KOL - Inhalationsteknik

Det är viktigt att veta att man inhalerar rätt när man har KOL. Se filmen om inhalationsteknik så får du veta om du inhalerar på rätt sätt med din typ av inhalator.

 

Koll på KOL - Så tar du dina mediciner

Lär dig mer om kort- och långverkande mediciner. Viktigt att veta hur de ska tas när man har KOL.

 

Koll på KOL - Försämringsperioder

Det är viktigt att veta när man ska kontakta sin vårdcentral vid ett försämringstillstånd vid KOL. Se filmen och lär dig symtomen som du ska vara observant på.


Utbildningsserien är producerad av Riksförbundet HjärtLung tillsammans med med Boehringer Ingelheim.