Hjärtguiden

Vi har tillsammans med forskare och vårdpersonal skapat en Modell för personcentrerad hjärtvård som utgår från patientens behov. Modellen omfattar insatser för både akutvården och eftervården.

Hjärtguiden kan du lämna ut till dina patienter som behandlats för förträngningar i blodkärlen, men passar även vid andra hjärthändelser. Hjärtguiden innehåller kunskap om diagnos och livsstil samt underlag för att upprätta en hälsoplan.

En viktig del av Modell för personcentrerad hjärtvård är att tillgodose att patienten har tillgång till hälsofrämjande kunskap och utbildningsmaterial för att få hjälp att ändra sin livsstil. 

Du kan beställa Hjärtguiden på: webbshop.hjart-lung.se