Kunskapshöjande aktiviteter inom diagnos och livsstil

Vi arbetar för att öka våra medlemmars kunskap om diagnoser och livsstilsval. Våra föreningar arrangerar föreläsningar med olika professioner inom vården samt intressanta forskare. Vi tar också fram underlag till kunskapshöjande träffar inom olika diagnoser och livsstilsfrågor med syftet att hjälpa våra medlemmar till kunskap och motivation till en aktiv vardag.