Motionsverksamhet

Våra föreningar erbjuder regelbunden och anpassad motionsverksamhet som till exempel vattengympa, motionsgrupper, promenadgrupper, yoga och qi-gong. Ett enkelt alternativ för dina patienter att få anpassad träning efter rehabiliteringen.

Hälsans Stig

Vi ansvarar för konceptet Hälsans Stig. I Sverige finns idag cirka 130 stigar, promenadvänliga och lättillgängliga slingor på 3 till 6 kilometer som passar för alla.

Träning i hemmet

På vår hemsida erbjuder vi också anpassade träningsmöjligheter för den som vill träna i hemmet. Här kan du ta del av material vi tagit fram för att möjliggöra anpassad träning i hemmet. Materialet är fritt för dig att använda och sprida.