Våra projekt - bara hjärtefrågor

Riksförbundet och lokalföreningarna genomför en rad större eller mindre projekt i egen regi eller i samarbete med andra. Allt för att göra största möjliga nytta och insats för medlemmarna i HjärtLung.

Här ser visar vi ett urval av våra projekt. Du finner fler i menyn.

  • Hjärtemånaden riktar ljuset på hjärtvården från akut till eftervård
  • Ljuset På! - kampanj om våra dolda folksjukdomar - vi vill få bukt med mörkertalen i våra dolda folksjukdomar hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL.
  • Lungmånaden riktar ljuset på lungvården.
  • Ny modell för hjärtrehabilitering -  en behovsanpassad modell för hjärtrehabilitering som syftar till att påverka patienternas hälsobeteende och minska risken att hen drabbas av en ny hjärt-kärlhändelse.
  • Ambulansrapporten undersöker hur ambulansvården fungerar i Sverige.
  • SPICI-studien kartlägger eftervården efter ballongvidgning (PCI), beskriver patienternas kunskap och attityder till kranskärlssjukdom, och vilka livsstilsförändringar som erbjudit.
  • Årets hjärt-lungräddare - delas varje år ut till någon som räddat livet på en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.

Riksförbundet har i samarbete med Arvsfonden genomfört större fleråriga projekt, till exempel Lugna Lungor och andra med offentliga medel till exempel Patients to Patients.

Noggrant utvalda projekt genomförs med stöd av läkemedels- och andra företag. Förbundet upprättar alltid avtal som ska garantera oberoende gentemot företagen. Detta är särskilt viktigt i de fall då stöd från läkemedelsindustrin förekommer.

Förbundets policy är att alltid följa Läkemedelsindustriföreningens föreskrifter, ibland är avtalen även strängare formulerade.
Se LIF:s samarbetsdatabas