Valet 2022: Nu kraftsamlar vi!

I Sverige lever cirka två miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom. Det är den vanligaste dödsorsaken i landet. Lungsjukdomar drabbar hundratusentals människor. Med utgångspunkt i medlemmarnas behov har Riksförbundet HjärtLung identifierat några särskilt viktiga valfrågor för förbundets arbete.

Alltför många med hjärt-, kärl- och lungsjukdom får sin diagnos för sent. Pandemin har medfört att tusentals patienter inte har fått tillgång till vård och väntar på undersökningar. Sjukvården behöver bli bättre på att upptäcka och ställa diagnos tidigare.

Valfrågorna 2022 handlar om en mer jämlik sjukvård där fler personer måste få tidig diagnos och där våra medlemmar behöver få tillgång till en sjukvård som, utifrån deras behov, fungerar i förebyggande syfte.

Riksförbundet HjärtLung vill att:

Staten:

  • Beslutar om primärvårdsreformen för att stärka primärvården och skapa förutsättningar för ökad kontinuitet och en mer jämlik och personcentrerad vård.
  • Myndigheter genomför informationskampanjer för att fler medborgare ska få veta hur många som lever med, och dör av, hjärt-kärl- och lungsjukdom och hur de kan förebygga sjukdom.

Regioner:

Kommuner:

  • Inför en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
  • Utbildar hemtjänstpersonal om de vanligaste hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna för att lindra och förebygga sjukdom.

Så säger medlemmarna.jpg

 

Intervju med socialministern Lena Hallengren

Lena Hallengren (S), Socialminister, intervjuas av Inger Ros till Riksförbundet HjärtLungs kongress 2022.

Lena Hallengren (S), Socialminister, intervjuas av Inger Ros till Riksförbundet HjärtLungs kongress 2022.

Intervju med Acko Ankarberg, ordförande i socialutskottet

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet, intervjuas av Inger Ros till Riksförbundets kongress 2022.

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet, intervjuas av Inger Ros till Riksförbundets kongress 2022.