En god och jämlik vård

En stark röst för alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom

Vi vill påverka samhället och vården med målet att varje person som lever med hjärt-, kärl- och
lungsjukdom ska kunna ha ett så bra liv som möjligt.

Vi vill att:

Alla ska kunna vara med. Personer med allvarlig och långvarig sjukdom ska kunna vara fullt delaktiga i samhället på sina villkor. Människor ska inte definieras av sin diagnos.

Alla ska få bästa möjliga vård. Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor. Vården ska vara jämlik och behandlingen utgå från medicinska bedömningar och individens behov.

Den som är sjuk ska bli sedd. Den som behöver vård ska stå i centrum för och vara delaktig i sin behandling.

Film om personcentrerad vård - att bli sedd i vården