En god och jämlik vård

En stark röst för alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom

Vi vill påverka samhället och vården med målet att varje person som lever med hjärt-, kärl- och
lungsjukdom ska kunna ha ett så bra liv som möjligt.

Riksförbundet HjärtLung vill att:

Alla ska kunna vara med. Personer med allvarlig och långvarig sjukdom ska kunna vara fullt delaktiga i samhället på sina villkor. Människor ska inte definieras av sin diagnos.

Alla ska få bästa möjliga vård. Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor. Vården ska vara jämlik och behandlingen utgå från medicinska bedömningar och individens behov.

Den som är sjuk ska bli sedd. Den som behöver vård ska stå i centrum för och vara delaktig i sin behandling.

Film om personcentrerad vård - att bli sedd i vården

Det här gör vi varje år:

Hjärtemånaden

Varje februari arrangerar vi Hjärtemånaden för att öka kunskapen om hjärtsjukdom, från riskfaktorer till förbättringsmöjligheter i hjärtsjukvården.

Lungmånaden

Vi har utnämnt november till Lungmånaden, då vi diskuterar lungsjukdom med vården och sätter lungsjukdom i fokus runt om i landet.

HLR-veckan

Hjärt-lungräddning räddar liv och vi arbetar för att så många som möjligt ska kunna genomföra hjärt-lungräddning vid behov. Under HLR-veckan sprider vi kunskap om hjärt-lungräddning och visar hur man gör för att rädda flera liv.

Årets hjärt-lungräddare

Varje år delar vi ut priset Årets hjärt-lungräddare tillsammans med HLR-rådet och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige.