Norrbottens län

Välkommen till Länsföreningen HjärtLung Norrbotten

Vi håller på med att fixa referatet från föreläsning om
BENARTÄRSJUKDOM som var tisdag den 19 maj.
 
BENARTÄRSJUKDOM, BAS är en hjärt-kärlsjukdom som trots att den drabbar nästan 20%
av den äldre befolkningen är en av vår tids mest okända folksjukdomar. BAS innebär en
åderförkalkning i benens pulsådror där förträngningar hindrar ett normalt flöde. Åderförkalk-
ningsprocessen märks oftast inte, men kan leda till symtom i form av gångrelaterade bensmärtor.