Om oss

Om oss

Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Norrbotten har en styrelse  som består av representanter från 14  Kommuners lokala patientföreningar samt Studieorganisatör, Hjärt och Lungräddare, Hjärt eftervårds ombud, Lung eftervårds ombud.

Den lokala Patientföreningen är en sammanslutning av hjärt och lungsjuka, deras anhöriga och enskilda som erkänner föreningens stadgar och verksamhet.

Vi arbetar för de hjärt- och lungsjukas intressen genom:

  • Opinionsbildning
  • Livsstilsförändring
  • Trygghet - stöd - gemenskap