Hjärtemånaden - med hjärtat i fokus

Med Hjärtemånaden vill Riksförbundet HjärtLung öka kunskapen om hjärta och kärl och deras sjukdomar, om riskfaktorer och om skillnader och förbättringsmöjligheter i hjärtsjukvården.

Vi genomför aktiviteter för att påverka ansvariga vårdpolitiker, till exempel genom att belysa förbättringsmöjligheter i vården och rikta fokus på de skillnader som finns i hjärtsjukvården över landet.

Vi vänder oss också till allmänheten för att öka kunskaperna om olika hjärt- och kärlsjukdomar, riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom samt vad livsstilen betyder för hjärtat.

Öka kunskapen

  • Vi vill öka kunskapen om riskfaktorer och visa att du själv genom små förändringar i din vardag kan påverka din risk för insjuknande.
  • Vi vill att den som blir sjuk lätt ska hitta den information som behövs för att bättre förstå symtom och den behandling som rekommenderas. 

Brister i vården

Det finns fortfarande brister och skillnader i vården och i omhändertagandet av hjärtpatienter.

Därför lyfter följer vi hela vårdkedjan, från ambulans och dess responstider, till sjukhusens vård, rehabilitering och arbetet med att förebygga en ny hjärt- eller kärlhändelse.

Öppna samtal

Under Hjärtemånaden genomför våra lokalföreningar aktiviteter på köpcentra, apotek och i de egna lokalerna.

Föreningarna ordnar också diskussioner med vårdansvariga och politiskt ansvariga.

Alla Hjärtans dag - den 14 februari

Den 14 februari firar vi Alla Hjärtas dag runt om i landet. På flertalet orter sker aktiviteter och evenemang. I år fokuserar vi på kroppens varningssignaler.

I filmen ”Kroppens varningssignaler” med Sven Wollter, Tilde Fröling och Michael Segerström, lyfter vi vikten av att lära känna sin kropp och förstå när det är dags att söka vård.

Hjärtkärlsjukdomar är den grupp som orsakar flest dödsfall i landet. Därför är det viktigt att förebygga dessa.

Så lev hälsosamt, ha koll på ditt blodtryck, testa i både armar och ben samt testa ditt kolesterol regelbundet.

Kroppens varningssignaler

Att lyssna på kroppens varningssignaler kan göra skillnad. Som en del av Hjärtemånaden 2020 presenterar vi kortfilmen Kroppens varningssignaler med Sven Wollter, Tilde Fröling och Michael Segerström. 

Att lyssna på kroppens varningssignaler kan göra skillnad. Som en del av Hjärtemånaden 2020 presenterar vi kortfilmen Kroppens varningssignaler med Sven Wollter, Tilde Fröling och Michael Segerström.

Ha koll på varningssignalerna

Att lyssna på kroppens varningssignaler kan göra skillnad. Se kortfilmen Varningssignaler med Sven Wolter och Tilde Fröling.

Att lyssna på kroppens varningssignaler kan göra skillnad. Se kortfilmen Varningssignaler med Sven Wolter och Tilde Fröling.

Se film om hjärtsvikt

Lär dig mer om hjärtsvikt av doktor Agneta Månsson Broberg, Karolinska universitetssjukhuset.

Lär dig mer om hjärtsvikt av doktor Agneta Månsson Broberg, Karolinska universitetssjukhuset.

Se en film om förmaksflimmer

Kristina Hagwall, biträdande överläkare på Danderyds sjukhus berättar om förmaksflimmer och vikten av en bra behandling.

Kristina Hagwall, biträdande överläkare på Danderyds sjukhus berättar om förmaksflimmer och vikten av en bra behandling.

Mer för hjärtat