Hjärtemånaden

Hjärtemånaden - med hjärtat i fokus

Med Hjärtemånaden vill Riksförbundet HjärtLung öka kunskapen om hjärta och kärl och deras sjukdomar, om riskfaktorer och om skillnader och förbättringsmöjligheter i hjärtsjukvården.

Under Hjärtemånaden 2024 riktar vi speciellt fokus på hjärtinfarkt som är den vanligaste akuta hjärthändelsen.

En nationell hjärtstrategi

Riksförbundet HjärtLung ser på en övergripande nivå behovet av en nationell hjärtstrategi för att komma till bukt med skillnaderna i vården, samt utifrån det faktum att risken att drabbas hjärt-kärlsjukdom är relaterad till socioekonomiska faktorer som utbildning och inkomst.

  • Cirka två miljoner människor lever med någon form av hjärtkärlsjukdom.
  • Kranskärlssjukdom är den vanligaste formen av hjärtkärlsjukdom och hjärtinfarkt den vanligaste akuta händelsen.
  • 2022 drabbades 22 400 individer av en akut hjärtinfarkt. Cirka 22 procent dör inom 28 dagar.

Utbildning och information livsviktigt!

För individen ser vi också behovet av utbildning och information. I år har vi infört Diagnosstödjare för människor som lever med några av våra vanligast förekommande hjärt-kärlsjukdomar.

Livet efter hjärtinfarkt - du är inte ensam!

Läs om några av våra medlemmar som drabbats av hjärtinfarkt och hur de lever idag. Du kan som medlem också få en möjlighet att genom våra Diagnosstödjare prata med någon som vet hur det är. 

 

Läs om några av våra medlemmar som drabbats av hjärtinfarkt och hur de lever idag. Du kan som medlem också få en möjlighet att genom våra Diagnosstödjare prata med någon som vet hur det är. 

Idag slutar 25 hjärtan att slå. Du kan få dem att fortsätta.

Varje dag drabbas 25 personer i Sverige av hjärtstopp. Många räddas av människor som kan ge hjärt-lungräddning. Men inte alla. Med ett bidrag från dig kan vi utbilda mer. Och rädda fler.

Varje dag drabbas 25 personer i Sverige av hjärtstopp. Många räddas av människor som kan ge hjärt-lungräddning. Men inte alla. Med ett bidrag från dig kan vi utbilda mer. Och rädda fler.