Om Hjärtemånaden

I februari varje år kraftsamlar Riksförbundet HjärtLung och dess föreningar för att öka kunskapen om hjärta och kärl och deras sjukdomar, om riskfaktorer och om skillnader och förbättringsmöjligheter i hjärtsjukvården.

Vi genomför aktiviteter för att påverka ansvariga vårdpolitiker, till exempel genom att belysa förbättrings-möjligheter i vården och rikta fokus på de skillnader som finns i hjärtsjukvården över landet.

Vi vänder oss också till allmänheten för att öka kunskaperna om olika hjärt- och kärlsjukdomar, riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom samt vad livsstilen betyder för hjärtat.

Öka kunskapen

  • Vi vill öka kunskapen om riskfaktorer och visa att du själv genom små förändringar i din vardag kan påverka din risk för insjuknande.
  • Vi vill att den som blir sjuk lätt ska hitta den information som behövs för att bättre förstå symtom och den behandling som rekommenderas. 

Hjärtemånaden 2024

Under Hjärtemånaden 2024 riktar vi speciellt fokus på hjärtinfarkt som är den vanligaste akuta hjärthändelsen.

Riksförbundet HjärtLung ser på en övergripande nivå behovet av en nationell hjärtstrategi för att komma till bukt med skillnaderna i vården, samt utifrån det faktum att risken att drabbas hjärt-kärlsjukdom är relaterad till socioekonomiska faktorer som utbildning och inkomst.