Hjärtemånaden

Bättre kunskap - bättre liv!

Med Hjärtemånaden vill Riksförbundet HjärtLung öka kunskapen om hjärtat och hjärtsjukdom, om riskfaktorer och att rikta fokus på skillnader och förbättringsmöjligheter i hjärtsjukvården.

På Hjärtemånadens sidor kan du läsa reportage, artiklar och fakta om hjärtvård, få tips och råd om rehabilitering och se i kalendariet vad som är på gång runt om i landet under Hjärtemånaden.

Alla Hjärtans dag den 14 februari

Den 14 februari firar vi Alla Hjärtas dag runt om i landet. På flertalet orter sker aktiviteter och evenemang. I år fokuserar vi på vikten av att ta reda på sitt blodtryck, då ett för högt blodtryck kan leda till flera olika hjärtsjukdomar så som hjärtsvikt och förmaksflimmer. Hjärtkärlsjukdomar är den grupp som orsakar flest dödsfall i landet. Därför är det viktigt att förebygga hjärtsjukdomar.

Lär dig mer om hjärtsvikt.

Se en film hjärtsvikt: https://youtu.be/eJ8C7oN19P8

Lär dig mer om förmaksflimmer.

Se en film om förmaksflimmer: https://www.youtube.com/watch?v=A0-CGsbqkB4

Årets tema: Synliggör patienten

I år är temat för Hjärtemånaden synliggör patienten. HjärtLung vill visa på att patienten inte alltid får den hjälp och stöttning den borde ha i kontakten med sjukvården - men också att det finns stora mörkertal i några av våra största folksjukdomar, till exempel hjärtsvikt.

Hur synliggör man patienten?

Ett exempel är att se till att behandlingen är personcentrerad, vilket bland annat innebär:
- delaktighet
- bra information
- alltid utgår från individen och dennes behov.

Ett annat exempel är att uppmärksamma sjukvård och politiker på de stora mörkertalen. Vår kampanj Ljuset På visade på behovet av att göra just det. HjärtLung lyfte under två år fram problematiken med dolda folksjukdomarna hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL. Dels för att få igång debatten kring brister i vården, men också för att visa på möjligheter och förslag på förbättringar och vad vi som förbund kan göra. Att synliggöra patienten är därför ett naturligt nästa steg i kampen mot mörkertalen.

HjärtLung med Apoteket AB, Apotek Hjärtat och Kronans Apotek

Under februari månad har HjärtLungs lokalföreningar runt om i landet möjlighet att visa upp sin fina verksamhet hos Apoteket AB, Apotek Hjärtat och Kronans Apotek. Tillsammans med apoteken kommer blodtrycksmätning att erbjudas. Information från respektive kedja har gått ut internt.

Få svar direkt på Flimmerlinjen

Har du frågor om förmaksflimmer finns nu en telefonlinje att ringa för att få svar på frågorna. Syster Helen har länge arbetat med personer som har hjärtrytmrubbningar. Hon har tystnadsplikt och du kan vara anonym när du ringer. Läs mer på www.hjart-lung.se/flimmerlinjen

Nyheter och Press

Hjärtemånaden uppmärksammas i press och media

Ta hand om dig

Motion, bra mat och en mindre stressad vardag får ditt hjärta att må bra. Slutar du även att röka så är det ännu bättre. Få tips om hur du slutar röka, får in motion i din vardag och hur du kan stressa av.