Välkommen till Lilla blodtrycksskolan

Det är viktigt att ha koll på blodtrycket. Genom att mäta blodtrycket regelbundet kan du tidigt upptäckta ett stigande blodtryck och få behandling som minskar risken för andra sjukdomar.

Vi vill att fler ska få koll på sitt blodtryck och snabbt kunna upptäcka och behandla ett högt blodtryck. Lilla blodtrycksskolan ger dig koll på blodtrycket. Läs delarna i vilken ordning du vill, alla eller bara några, som det passar dig.

Visste du att: