Cirklar o kurser

Cirklar och kurser 2022

Välkomna till våra studiecirklar som vi anordnar i vår. Syftet är ju förstås att lära sig något nytt, men det viktigaste är den sociala samvaron och de samtal som sker i gruppen. Det ska helst inte vara mindre än 4 deltagare i cirkeln, så ta gärna med en anhörig eller en kompis så det kan bli en cirkel.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bokcirkel
i samarbete med Åsa på Norder Bokhandel
ring: Anita Jacobsson på tel. 0730-61 40 52

Matlagningskurs
Ledare Anita Jacobson
Tillfällen: 5 ggr
Anmälan: Margareta Thor, tel 0709-74 08 14 

Stickcafé
på Hjorten, måndagar kl. 15.00-17.00
ring: Anita Jacobsson på tel. 0730-61 40 52

Anmälan till cirklarna görs snarast till respektive ledare