Eftervårdsombud

Eftervårdsombud hjärta/kärl och lunga 2022

 


Kristina Falk, hjärta/kärl                                                                                             Lars-Håkan Lindgren, lung                          

        

 

I en Hjärt/kärl- o lungförening
skall
det finnas ett eftervårds-
ombud 
för hjärt/kärl sjuka och
ett för lungsjuka.
 vår förening är det Kristina Falk för hjärta/kärl och  för lungor är det Lars-Håkan Lindgren
som har dessa viktiga uppgifter
som handlar om
:                                                                                                                                                                         


- att informera om Hjärt- och Lungskolans verksamhet.

- att rekrytera nysjuka och ta hand om nya medlemmar i föreningen.

- att påverka föreningens verksamhetsplan.

- att medverka vid uppvaktningar och kontakter med sjukhus, vårdcentraler o
ch       politiker.

- att ordna träffar för nya medlemmar.