Endast Bankgiro

Bankgiro gäller

Från och med den 1 januari 2019 har vi endast Bankgiro, vi har bytt bank till Swedbank och har då inget Postgiro så alla inbetalningar till Föreningen skall ske genom bankgiro eller Swich.

Bankgiro har samma nr som förrut.
Swich är 1233068293