Det här händer under HLR-veckan 2022

Här hittar du de aktiviteter som föreningarna genomför under årets HLR-vecka 2022, måndagen den 10 oktober till söndagen den 16 oktober. Under veckan ökar vi medvetenheten om hur viktigt det är att alla i samhället lär sig hjärt-lungräddning (HLR). I fokus är att hitta de hjärtstartare utanför sjukhus som inte är registrerade i hjärtstartarregistret.se