Hjärtsäkra din ort

I Sverige finns många hjärtstartare. För att dessa ska kunna rädda liv behöver vi veta var de finns. Läs mer om vårt arbete med att kartlägga landets hjärtstartare.

I Sverige finns många hjärtstartare. De kan rädda liv. Om vi vet var de finns. Om de fungerar. Och om det finns människor som kan använda dem. Nu vill vi bidra till att fler hjärtstartare räddar liv.

Hjärtsäkra din ort

Riksförbundet HjärtLung fortsätter sitt Hjärtsäkra din ort arbete som inleddes 2018 i samarbete med Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Syftet är att kartlägga hjärtstartare över hela landet och få fler registrerade i Svenska Hjärtstartarregistret

I Sverige finns över 35 000 hjärtstartare utanför sjukhus men i dag är endast cirka 16 000 av dem registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister.

Forskning visar att upp till 70 procent fler liv skulle kunna räddas om hjärt-lungräddning startas direkt och en hjärtstartare används inom tre minuter.

Med hjälp av Hjärtstartarregistret kan SOS Alarm vid behov snabbt hänvisa till närmaste hjärtstartare och skapa möjligheter för en snabbare insats.

"Hjärtsäkra din ort" handlar om att:

  • hitta hjärtstartare
  • uppmana innehavarna att registrera dem i Hjärtstartarregistret
  • följa upp skyltning, underhåll och utbildning.

Så kan du hjälpa till

Med hjälp av våra många medlemmar och breda lokala förankring kan vi tillsammans bidra till ett mer hjärtsäkert Sverige. Vill du vara med och bidra, hör av dig till din lokala HjärtLung-förening.

Kunskap räddar liv. Vi behöver bli fler som kan hjärt-lungräddning. Riksförbundet HjärtLungs föreningar erbjuder utbildningar enligt HLR-rådets riktlinjer.

Projektledare för "Hjärtsäkra din ort": Helene Silfver, Riksförbundet HjärtLung helene.silfver@hjart-lung.se

Om Hjärtstartarregistret

Hjärtstartaregistret är ett frivilligt och kostnadsfritt register för hjärtstartare över hela landet som ägs av Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Med hjälp av hjärtstartarregistret kan SOS Alarm snabbt hänvisa till närmaste hjärtstartare och skapa möjligheter för en snabbare insats.

För mer information besök: hjartstartarregistret.se

Hjärtsäkra din ort - reportage från Västmanland

Film med Föreningen HjärtLung Köpings Anders Nordqvist som berättar om hur de har jobbat i Köping Västmanland med kampanjen Hjärtsäkra din ort.

Film med Föreningen HjärtLung Köpings Anders Nordqvist som berättar om hur de har jobbat i Köping Västmanland med kampanjen Hjärtsäkra din ort.