Hjärt-lungräddning

Hjärt-lungräddning – kunskap som räddar liv

Den omedelbara behandling som behövs vid ett hjärtstopp är att någon startar hjärt-lungräddning. Riksförbundet HjärtLungs mål är att så många som möjligt ska kunna hjärt-lungräddning.

Genom hjärt-lungräddning, 30 bröstkompressioner och två inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en stöt från en hjärtstartare bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet.

Information om hjärt-lungräddning (HLR) vid bekräftad eller misstänkt covid-19 smitta från Svenska rådet för hjärt-lungräddning

På grund av risken för smittspridning av covid-19 har Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerat rekommendationer för HLR samt för utbildning vid misstanke om eller vid bekräftad smitta av covid-19

I det avsnitt som vänder sig till lekmän rekommenderar HLR-rådet att hjärt-lungräddning med enbart kompressioner ska utföras i en akut situation, tillsammans med en hjärtstartare om sådan finns tillgänglig i väntan på ambulans.

Vi uppmanar alla att följa utvecklingen på Folkhälsomyndighetens hemsida och i frågor gällande hjärt-lungräddning följa www.hlr.nu

Det finns stora möjligheter till överlevnad vid plötsligt oväntat hjärtstopp om larm, behandling med hjärt-lungräddning sätts in de första minuterna efter att cirkulationen upphört.

Om någon startar hjärt-lungräddning kan en person hållas vid liv i upp till 20 minuter.

Riksförbundet HjärtLungs föreningar erbjuder utbildningar i hjärt-lungräddning och hantering av hjärtstartare. 

I Sverige finns många hjärtstartare. För att dessa ska kunna rädda liv behöver vi veta var de finns. Läs mer om vårt arbete med att kartlägga landets hjärtstartare. 

Här kan du bland annat läsa om Sveriges hjärtstartarregister, systemet för sms-livräddare och fakta kring hjärt-lungräddning och överlevare.