Hälsomöten

Hälsomöten består av fem möten i mindre grupper och leds av HjärtLungs utbildade Hälsocoacher. Varje träff har ett tema på vägen mot bättre hälsa. Fokus ligger på vad hälsa är för dig och vad du kan göra själv för att må så bra som möjligt.

Hälsocoachen leder Hälsomötena genom att ta upp olika ämnen, hålla i diskussioner, genomföra övningar samt vägleda gruppens arbete. Hälsomötena utgår från dina mål och din drivkraft. Hälsocoachen fungerar som bollplank och hjälper dig att hitta din egen väg framåt.

Hälsocoachning i grupp genomförs digitalt. Du behöver viss datorvana och en dator eller smartphone med fungerande mikrofon och kamera för att genomföra kursen. Våra Hälsocoacher har arbetat med Hälsomöten sedan 2017 och är utbildade och vana vid att genomföra Hälsomöten i grupp.

I den här broschyren kan du läsa mer om Hälsomöten

Anmälningsformulär Hälsomöten

Är du medlem?

Vilken tid passar dig bäst att ha Hälsocoachning?