Skåne län

Vi är en patientorganisation som har som mål att...

...om Du drabbats av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom så ska vi hjälpa dig att leva ett bra liv. Om du inte drabbats så ska vi försöka hjälpa dig att undvika hjärt-, kärl- eller lungsjukdom.

Kalender