Helsingborg

Eva Rydberg på Sundspärlan

Se inslaget med vår riksordförande Anders Åkesson på TV4 angående kritiken mot regioner som nobbar SMSlivräddare. Klicka här 

Bli medlem i Riksförbundet HjärtLung Helsingborg, se nedan

Genom att bli medlem i vår förening får Du möjlighet att:

  • delta i aktiviteter som hjärt-och lunggympa, vattengympa, resor.
  • delta i föreningsmöten, fester och läkarföredrag.
  • delta i social gemenskap.
  • erhålla tidningen Status som utkommer med 8 nummer per år.

 Föreningen startade 1941. Vi är nu över 300 medlemmar.