Välkommen till oss!

Vi finns till för dig!

I HjärtLung Ystad-Sjöbo-Skurup finns idag ca 700 medlemmar. De flesta av våra medlemmar har egna erfarenheter av hur det är att vara hjärtsjuk, lungsjuk eller anhörig till någon som är drabbad. I föreningen får du, tillsammans med dina anhöriga och andra, möjlighet att lära dig mer om din sjukdom och förebygga att du blir sjuk igen.

Vi hjälper dig med din egenvård

Att ändra sin livsstil är svårt och tar tid. Att försöka klara det på egen hand kan kännas hopplöst. När du skrivs ut från sjukhuset tar vi vid.

Vi hjälper primärvården att förebygga att du drabbas igen. Navet i vår verksamhet, Hjärt&Lungskolan, innehåller flera olika aktiviteter, exempelvis motionsverksamhet, rökavvänjning och stresshantering samt samtalsgrupper rörande hjärta respektive lunga. Alla aktiviteter hittar du i vår Aktivitetskalender. Du väljer själv vilken eller vilka aktiviteter du har behov av.

Det unika i Hjärt&Lungskolan är att ledarna för de olika aktiviteterna själva är eller har varit hjärt och/eller lungsjuka, är anhöriga eller stödjande medlem. Deras kunskaper och erfarenheter borgar för att du alltid kan känna dig trygg när du deltar i någon aktivitet. Du kanockså känna dig säker på att aktiviteterna är anpassade för dina behov.