Österlen

Ordförande har ordet

Jag vill börja med att tacka för förtroendet jag fått att bli ordförande i vår förening.

Jag kommer att arbeta för att vi är den starka förening som vi är, till min och styrelsens hjälp behöver vi er hjälp att fortsätta det arbetet.

Du som skulle vilja hjälpa till så att vi kan fortsätta vårt ar bete framåt , hör av dig till någon av oss i styrelsen.

Eva Gustavsson, ordförande

Från Årsmöteran Jan Nilsson överlämnar Ordförandeklubban till Eva Gustavsson

Jan Nilsson lämnar ordförandeposten efter många år och Eva Gustavsson vår nya ordförande tar emot klubban och hälsas välkommen.

Teaterresa Eva Rydber

Medlemsavgift
Vi har ett nytt system för inbetalning av medlemsavgiften som ni säkert märkt och vi hoppas att det gått bra – det är viktigt att betalningen görs till Riksförbundets bankgiro 5522-7540.

Jan Nilsson

Kurser

Gå en utbildning i Hjärt- och Lungräddning och Hjärtstartning Läs vidare här för anmälan