Ändamål och verksamhet

Ändamål och verksamhet

HjärtLung i Mellanskåne är en lokal patientförening som omfattar, geografiskt, kommunerna Höör, Eslöv och Hörby. Föreningen har till uppgift att arbeta för hjärt- och lungsjukas intressen genom kärnverksamheterna:

  • Opinionsbildning
  • Livstilsförändring
  • Trygghet - stöd - gemenskap

Vårt arbete bygger på följande värdegrund:

De medlemmar som har drabbats av hjärt- och/eller lungsjukdom ska efter sjukvårdens insatser få hjälp att återgå till ett normalt liv och att förebygga att de på nytt drabbas.

De medlemmar som ännu inte drabbats ska få hjälp att förebygga att de drabbas.