Från kongressen 2022

Kongressen 1-3 juni 2022

Kongressen 1-3 juni 2022

Bifogar ett uttalande från en väl genomförd Kongress med Riksförbundet HjärtLung 1-3 juni 2022.Vi återkommer med mer information från kongressen i samband med vår Framtidskonferens 16-17 september

Vi som deltog på kongressen från Skåne var: Anders Åkesson (nyvald ordförande för Riksförbundet HjärtLung), Mikael Nissen (omvald ledamot i Förbundsstyrelsen/FS), Rolf Petterson (ombud och nyvald ersättare i FS), Lilian Göransson (ombud), Ann Berning (ombud), Kjell Nilsson (ombud), Thomas Hammargren (ombud), Agneta Petersson (fd ledamot i FS och nyvald sammankallande i Valberedningen), Björn Carlqvist (fd ledamot i valberedningen).

Jag önskar er en trevlig sommar och att vi ses igen i höst

Björn Carlqvist
Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Skåne län

Uttalande Kongressen 2022.jpg