Om oss

Om oss

Vad händer i föreningen?

Du är välkommen till oss!
Hos oss kan du alltid hitta någon att prata med, någon som lyssnar och som har liknande erfarenheter av sjukdomen som du har. Det är medlemmarnas samlade livserfarenheter och kunskaper om hur det är att leva med en hjärt- och/eller lungsjukdom som är grunden till vår verksamhet. Vi vill gärna dela med oss av vår erfarenhet till dig.

Som medlem får du detta:

  • Du är välkommen att delta i HjärtLungs omfattande förebyggande och rehabiliterande program med fysisk motion och social gemenskap.
  • Du kan vara med i stödjande samtalsgrupper, där du kan bidra med din egen erfarenhet.
  • Du får ta del av intressanta föreläsningar och trevlig underhållning.
  • …….. och nog så viktigt: Du får tillgång till social gemenskap och samvaro.

Välkommen till oss och avgör själv

Håll utkik efter annonser i NST på måndagar, under Föreningskontakter!!

Till alla nya medlemmar:

Sänd din e-mailadress till info@angelholm.hjart-lung.se så får du mer information!

OBS! V.g. meddela ny mailadress och tel. nr.

För frågor ring Thommy Skog (ordf.) 070-879 85 99, Karin Hansson (v.ordf.) 070-576 23 83 eller Thomas Hammargren (sekr.) 076-634 44 84.

Hedra någon vän eller anhörig genom en gåva till föreningen. Använd bankgiro 311–7223.