Om oss

Om oss

Maila gärna till oss: info@hassleholm.hjart-lung.se

Historik om Föreningen HjärtLung Hässleholm

Började 1951. I dag är vi ca 152 medlemmar och vi har golvgymnastik, vattengymnastik, stavgång, målarekurs och litteraturkurs. Vi ordnar en heldagsutfärd  och en halvdagsutfärd med buss. Vi ordnar speciella möten vid Hjärtemånaden respektive Lungmånaden.  Hjärtemånaden och vid Lungmånaden. Vi skickar två gånger per år ut ett aktivitetsblad till våra medlemmar och ordnar medlemsträffar med underhållning av olika slag. Därutöver har vi vårfest och en julfest. Våra nya medlemmar bjuder vi in för att ge information om vad vi kan erbjuda dem.

Vi tillhör ett förbund som började sin bana 1939. Då hette vi De lungsjukas riksförbund. Anledningen till detta var TBC:n. TBC:n. härjade för fullt under 1930-talet och även in på 1940-talet. Vårt förbund, men kanske speciellt våra lokalföreningar ute i landet hade en väldigt stor uppgift. Många föreningar hade själv s k skyddade verkstäder där de lungsjuka fick jobba. Förbundet hade egna konvalescenthem. Detta var nödvändigt eftersom de lungsjuka och då speciellt TBC-sjuka ej fick vara på sjukkassans konvalescenthem.

1942 infördes ett inkomstprövat bostadsbidrag som innebar att det blev krav på att bostäderna skulle vara minst 50 kvm och innehålla två rum och kök. Detta var mycket bra för våra lungsjuka som oftast bodde väldigt dåligt, fuktigt och trångt. I samma andetag så beslöt riksdagen om en 20 % -regel vilket innebar att man inte skulle betala mer än 20% av sin inkomst till bostaden.

1961 anslöts de hjärtsjuka till föreningen och vi byte namn till Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Detta namn är fortfarande vårt juridiska namn men vi har fått nytt tilltalsnamn. Nu ställdes det helt andra krav på förbundet eftersom de hjärtsjuka hade helt andra behov än de lungsjuka. Det ställdes krav på eftervård och detta var nog början på vår Hjärt & Lungskola

Agneta Petersson