Stöd i hemmet

Stöd i hemmet

Alla som bor i Hässleholms kommun och som inte redan har insatser från hemtjänst eller hemsjukvård får ett erbjudande om hembesök samma år som ni fyller 81 år. Du behöver inte ha något omedelbart behov av hjälp eller stöd för att få ett hembesök. Syftet med besöken är att skapa förutsättningar för ett fortsatt självständigt liv och öka tryggheten genom information om vad man kan få hjälp med. Hembesöket är kostnadsfritt och helt frivilligt och utförs av en Specialistsjuksköterska Marie Vilhelmsson. Ni kan få hjälp med, kontroll av puls och blodtryck, era fötter, syn och hörsel, trygghetslarm, m.m.  Riksförbundet HjärtLung Hässleholm. www.hjart-lung.se/hassleholm

Klicka här för mer information