Varför bli medlem i vår förening?

Varför bli medlem i vår förening

Jo, som medlem får du en träffpunkt där vi möts och har trevligt tillsammans.

Du får ta del av våra medlemsmöten, föreläsningar, träffar, resor, utflykter och motionsgrupper och vår Hjärt & Lungskola.

I våra motionsgrupper finns en väl anpassad nivå för både hjärta och lungor och det är roligt att träna tillsammans med andra.

Under Aktiviteter hittar du en del av de aktiviteter vi har. 

Från vår lokalförening får du följande  om vår verksamhet och om kommande program.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Du kan göra en ansökan här på webbplats via länk i vänsterspalten.