Styrelse

Ordförande

Agneta Pettersson

Skicka e-post

0706013750

Vice ordförande

Eskil Johannesson

Skicka e-post

Kassör

Sekreterare

Ann-Christin Larsson

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Lars Lovén

Skicka e-post

Eskil Johannesson

Skicka e-post

Ann-Christin Larsson

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Carl-Gustaf Tettzell

Skicka e-post

Lena Mårtensson

Skicka e-post

Ebba Ingrid Margareta Jönsson

Revisor ordinarie

Carin Sjödahl

Skicka e-post

Revisor ersättare

Rita Ekberg-Selander

Skicka e-post

Valberedning sammankallande

Valberedning ordinarie

Valberedning ersättare

Reseansvarig

Jan Andersson, Tel: 0702-071263.

Studieorganisatör

Vakant

Revisor

Carin Sjödahl, Tel: 0702-944006. 

Ersättare Revisor

Rita Selander Tel: 0730-587867.

Vår adress

Västerbogatan 7, 281 47 Hässleholm 

Medlemsavgift 2023 är 200 kr/person som betalas till förbundet centralt.