Canasta

Canasta

Vi har numera två grupper som spelar Canasta i föreningslokalen.

En grupp spelar på tisdagarna, och den andra på fredagar.