Västra Götalands län

STYRELSEN

Rolf Sundberg, René Ahlberg, Christer Johnsson, Jan "Jonte" Holmgren, Olle Flodin,
Monica Nyström, Bengt Hagstedt 

Ersättare (ej på bilden): Poul Nielsen, Anna Lena Ericson, Peter Klintborg, Jörgen Warberg

Nyheter