Göteborg

Riksförbundet HjärtLung Göteborg

Tillsammans med Rikförbundet HjärtLung!
Här kan du träna , lära nytt och umgås med andra medlemmar över hela landet! Gå gärna in och se vad som passar dig på  www.hjart-lung/tillsammans.se

Rör på dig!
Du har väl inte missat vår motionsgympa och vattengympa?
För information och anmälan till motions- och vattengymnastiken - klicka här

 

 

Ge oss Ditt stöd

Genom att skänka en gåva till oss stödjer Du vårt arbete med att förbättra vården och rehabiliteringen av hjärtsjuka och lungsjuka.
Pengarna går direkt till vår verksamhet och utvecklingen av livsstilsaktiviteter.

Vårt plusgiro dit du kan sända din gåva är 52 21 85-8.

Varmt tack för Din gåva!