Verksamhetsmål

Våra verksamhetsmål

Föreningen är en sammanslutning av hjärt- kärl- och lungsjuka, deras anhöriga och enskilda som erkänner föreningens stadgar och verksamhet.

Den är en lokalförening ansluten till Riksförbundet HjärtLung. Det geografiska verksamhetsområdet är Göteborgs kommun. Föreningen har till uppgift att med ledning av kongressbeslut, Riksförbundets målsättnings-program, stadgar och uppdragna riktlinjer arbeta för de hjärt- kärl- och lungsjukas intressen genom kärnverksamheterna:

  • Opinionsbildning
  • Livsstilsförändring
  • Trygghet-stöd-gemenskap

Föreningen skall, utifrån sina förutsättningar:

  • Informera om hjärt-, kärl- och lungsjukas levnadsvillkor.
  • Skapa opinion kring och aktivt arbeta för hjärt-, kärl- och lungsjukas rättigheter.
  • Arbeta med aktiviteterna inom Hjärt & Lungskolan: motionsverksamhet, samtalsgrupper, kostcirklar, rökavvänjning, stresshantering, föreläsningar och hjärt-lungräddning.
  • Informera om lokalföreningens, länsföreningens och Riksförbundets verksamhet.
  • Rekrytera medlemmar.
  • Erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap.

Föreningen skall i sin verksamhet vara partipolitiskt och religiöst oberoende.